Carel Banse

Mob: 06 44752934
info@verbindingdoorverbeelding.nl

Carel is meer dan 35 jaar als militair in dienst geweest bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij heeft gedurende ca 20 jaar gewerkt als Human Relations Officer en ca 15 jaar als projectmanager in het buitenland (Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Italie). Hij heeft een uitgebreide ervaring op beleidsvoorbereidend, beleidsuitvoerend en leidinggevend niveau; zijn speciale aandachtsgebieden zijn organisatie,  planning en begroting.

Carel is de zoon van een Nederlands-Indie-, Korea-, en Nieuw-Guinea-veteraan. Daardoor heeft hij een bijzondere interesse ontwikkeld voor de geschiedenis van Nederlands-Indie. Hij heeft in eigen beheer het boek ‘Onbereikbaar Dichtbij’ uitgegeven met verhalen van Indie- en Nieuw-Guinea-veteranen met als doel begrip en waardering te bevorderen voor deze groep veteranen, hun familie en nabestaanden. Hij geeft presentaties over Nederlands-Indie en over de ontwikkeling van de relatie tussen zijn vader en hem en de mogelijke effecten van (de nasleep van) oorlog binnen het gezin.

Op het gebied van herdenkingen is Carel al meerdere jaren actief. Zo was hij vier jaar bestuurslid van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam en was hij betrokken bij de onthulling van de Indische kruisen op Nationaal Ereveld Loenen. Sinds 2017 werkt hij mee aan de nieuwe vorm van herdenken, Ereveld Vol Leven, aanvankelijk als coordinator van de deelnemers en thans als projectmanager.

Na zijn diensttijd is Carel – uit maatschappelijke betrokkenheid – actief als organisator en als coach in projecten voor veteranen, zoals arbeidsvoorziening, sociale en mentale ondersteuning. Ook zet hij zijn kennis en vaardigheden in voor de begeleiding (naar werk) van kwetsbare doelgroepen.

Meer over zijn actuele projecten is te lezen op de websites www.onbereikbaardichtbij.nl en www.banseprojectmanagement.nl.

Contact