Algemene gegevens

Stichting Verbinding door Verbeelding | Kloosterlaan 104 | 4871 TM Etten-Leur
Mob: 06 44752934 | Email: info@verbindingdoorverbeelding.nl
IBAN: NL66RABO0333536665 | KvK: 72523719 | RSIN: 859139815

 Visie

Het medialandschap ontwikkelt zich in een hoog tempo. Onze maatschappij ook. Dit beïnvloedt de wijze waarop wij als consument onze informatie vergaren. De wijze van aanbieden van informatie is des te meer van belang als het gaat om maatschappelijk relevante thema’s.

Verbinding door Verbeelding wil door  krachtenbundeling en met meer dan 30 jaar ervaring in de communicatiewereld andere stichtingen, organisaties en initiatiefnemers ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. Storytelling en het verbeelden ervan is onze expertise. Het projectmatig in kaart brengen en het structureren zijn cruciale schakels voor een transparante uitvoering en zicht op te behalen resultaten. Deze unieke elementen komen samen in onze stichting.

 Missie

Verbinding door Verbeelding wil lokaal, regionaal en landelijk mensen motiveren en activeren tot (meer) participatie in maatschappelijk relevante thema’s. Enkele speerpunten hierbij zijn ‘eren, herdenken en vieren’, ‘fysieke veiligheid’ en ‘psychische gesteldheid’. Ook binnen de domeinen ‘natuur en milieu’, ‘ontwikkelingssamenwerking’ en ‘gezondheid’ valt nog veel winst te behalen wanneer we alle lagen van onze maatschappij actiever bij deze thema’s kunnen betrekken.

 Strategie

De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

het periodiek en op aanvraag aanbieden van online platforms, fysieke bijeenkomsten, workshops, evenementen, social media campagnes, video, fotografie en televisie, aan de hand van persoonlijke verhalen of boodschappen van slachtoffers, getraumatiseerden, hulpverleners, nabestaanden en geïnteresseerden;

het betrekken van belangstellenden en geïnteresseerden bij specifieke thema’s, waarbij de nadruk ligt op het ‘ervaren’ en ‘beleven’, met grote zorg voor psychische ondersteuning;

het verbeelden, tot leven laten komen, visualiseren of organiseren van het verhaal of de boodschap op lokaal, regionaal of landelijk niveau en

het ter beschikking stellen van kennis, kunde en ervaring.

 Statuten

De statuten zijn hier te lezen.

 Beleidsplan

Enkele hoofdpunten uit ons beleidsplan 2018-2020:

  • Onze stichting wil zich in de komende vijf jaar blijven ontwikkelen om steeds meer een verbindende factor te kunnen zijn van kleinschalige projecten die de aandacht verdienen om bij een breder publiek bekend te raken. Met als gevolg betere resultaten als het gaat om bekendheid, betrokkenheid en de verbondenheid vanuit de samenleving voor die projecten.
  • Het bundelen van kennis, kracht en expertise (co-creatie) is ons uitgangspunt.
  • We willen meer mensen binnen alle lagen van de maatschappij verbinden aan relevante sociaal maatschappelijke thema’s door de initiatiefnemers te ondersteunen in de communicatie en marketing. Vaak zit de know-how van dergelijke organisaties dicht bij het specifieke thema, maar is er onvoldoende kennis beschikbaar van de huidige marketingstrategieën en het op een doelgerichte wijze zichtbaar maken (visualiseren) van de boodschap.
  • Bij het realiseren van onze doelen werken we op basis van persoonlijke verhalen van slachtoffers, getraumatiseerden, hulpverleners, nabestaanden en andere geïnteresseerden. Door het verhaal en/of de boodschap te verbeelden en daarmee ‘tot leven te laten komen’, te visualiseren of te organiseren worden deelnemers, toeschouwers en bezoekers betrokken bij en verbonden aan een specifiek maatschappelijk relevant project, dat is gericht op ‘ervaren’ en ‘beleven’.
  • We streven naar kennisoverdracht die er uiteindelijk voor zorgt dat onze partner zelfstandig in staat is om deze aanpak uit te voeren, met minimale aansturing en begeleiding.
  • Het toekomstige vermogen wordt voor ten minste 90% besteed aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting.
  • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  • Een financiële verantwoording volgt in het 2e kwartaal van het 1e boekjaar.

Het volledige beleidsplan 2018-2020 is hier te lezen.

Contact